Partneri:

14.12.2011 - eGovernment pre územné samosprávy

Dňa 14.12.2011 sa v Zichyho paláci v Bratislave-Starom Meste konal  pracovný odborný pracovný seminár eGovernment pre územné samosprávy. Závery, zoznam účastníkov ako i prezentácie k jednotlivým príspevkom sú k dispozícii:

PDF  (PDF) Závery zo seminára 464 KiB
PDF  (PDF) Zoznam účastníkov 776 KiB
PDF  (PDF) O t v o r e n i e - Marián Minarovič, generálny sekretár Únie miest Slovenska 180 KiB
PDF  (PDF) "Ide to pomaly, ale isto" - Skúsenosti z budovania elektronickej verejnej správy – Maroš Sagan, starosta, Cífer 140 KiB
PDF  (PDF) Projekt DCOM a združenie DEUS (MF SR a ZMOS) – pripravovaný projekt OPIS – Miloš Molnár, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti MF SR 416 KiB
PDF  (PDF) Elektronický prieskum verejnej mienky - prvok priamej demokracie (jedinečný projekt v krajinách V4) – Michal Sygút, primátor, Turčianske Teplice 456 KiB
PDF  (PDF) Elektronizácia služieb miest a obcí – pripravovaný projekt OPIS – Miroslav Drobný, OZ eSlovensko 368 KiB
PDF  (PDF) Aktuálny stav a výhľad legislatívy Slovenskej republiky pre eGovernment – Milan Galanda, advokát, poradca v oblasti legislatívy verejnej správy 360 KiB
PDF  (PDF) Výsledky budovania elektronického úradu MČ Bratislava – Staré Mesto – Jaroslav Ježek, vedúci oddelenia informatiky, Bratislava – Staré Mesto 564 KiB
PDF  (PDF) Budovanie udržateľných elektronických služieb (praktické výsledky) – Pavol Terpák, Centire s. r. o. 492 KiB
PDF  (PDF) Základné kamene a infraštruktúra eGovernmentu – predpoklad pre interoperabilitu systémov a služieb – Augustín Mrázik, eGov Systems s. r.o. 324 KiB
PDF  (PDF) Služby Ústredného portálu verejnej správy pre mestá a obce – Roland Takács, SWAN a. s. 668 KiB
PDF  (PDF) Inteligentné online formuláre a možnosti ich využitia – Vlasta Tušková, DIMANO a. s. 436 KiB
PDF  (PDF) Digitálna agenda – kam kráča Európska únia? – Peter Druga, PD Consulting – Ján Domankuš, eGov Systems s. r. o. 708 KiB
PDF  (PDF) GIS ako efektívny nástroj modernej samosprávy – Mgr. Ján Čura, Gista s. r. o. 4412 KiB
PDF  (PDF) Riešenia spoločnosti CORA GEO pre elektronizáciu samospráv – Marián Pavúk, CORA GEO s. r. o. 368 KiB
PDF  (PDF) Elektronické priestorové služby WEB-GIS - Marián Spišiak, StengL a. s. 1092 KiB
PDF  (PDF) Elektronizácia činnosti stavebných úradov – Peter Skirka, VITA software, s. r. o. 248 KiB


  •