Partneri:

Workshop SMS-info, Prešov 21.6.2017

Organizovaný v spolupráci s mestom Prešov pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

Workshop sa uskutoční 21.6.2017 o 10:00 hod. v zasadačke mestského úradu Prešove, Jarková 24,  1. poschodie, Prešov.

Workshop je určený poslancom, starostom, primátorom, pracovníkom úradov a iným osobám, ktoré chcú alebo už používajú službu SMS-info. Pre zástupcov samospráv je účasť na workshope bezplatná.

Služba SMS-info je jednoduchý a účinný systém na zasielanie krátkych oznamov na mobil alebo emailom. Ochrana súkromia príjemcov: príjem, zmeny a odhlásenie odberu si nastavuje priamo príjemca, odosielateľ vôbec nedostáva kontaktné údaje príjemcov.

Cieľom workshopu SMS-info je zoznámiť súčasných a budúcich používateľov služby s funkčnosťou a možnosťami služby pomocou praktických príkladov a ukážok. Účastník workshopu bude vedieť spravovať službu, zakladať účty a skupiny, zasielať oznamy a vyhodnocovať doručenia.

Program workshopu

  1. Predstavenie služby SMS-info
  2. Webové rozhranie služby a jej súčasná podoba
  3. Praktické ukážky a manuál – od založenia účtu až po odosielanie správ
  4. Príklady používania služby – odporúčania z praxe pre samosprávy, bežné a netradičné použitie
  5. Mobilná aplikácia a reakcie na správy (spätná väzba od príjemcov)
  6. Diskusia o ďalších možnostiach elektronizácie služieb pre občanov
  7. Praktické skúsenosti so zavedením služby v meste Prešov

Účastníci budú vedieť efektívne a plnohodnotne používať službu SMS-info na informovanie občanov a vyhodnocovanie ich hodnotení a pripomienok prostredníctvom moderného elektronického systému.

Registrácia:

  • mailom na seminare@egov.sk - zašlite meno, adresu, fakturačnú adresu, kontaktné údaje
  • registrovať sa môžete aj kontaktným formulárom na spodku tejto stránky (nezabudnite uviesť správnu emailovú adresu)
  •