Partneri:

Školenia a podpora

Školenia sa týkajú najmä funkčností Ústreného portálu verejnej správy Slovensko.sk, ako aj iných elektronických služieb a systémov pre obce a mestá, ktoré obce a mestá sú povinné spustiť a prevádzkovať podľa všeobecne záväzných nariadení. Śkolenia sú poriadané za účastnícky poplatok v našich priestoroch v Bratislave, alebo v spolupráci s Regionálnymi vzdelávacími centrami Asociácie vzdelávania samosprávy AVS priamo v regiónch na celom Slovensku.

Technickáa organizačné podpora pri spúšťaní a prevádzke elektronických služieb je poskytovaná obciam a mestám individuálne na základe požiadavky a dohody.

  •