Partneri:

8. 3. 2011 - Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. v podmienkach miest a obcí

Dňa 8.3.2011 sa v Devíne (mestská časť Bratislava-Devín) konal informatívny a pracovný odborný seminár o problematikezverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. v podmienkach miest a obcí. Súčasťou seminára bola diskusia o aktuálnych nejasnostiach a problémoch súvisiacich s uplatňovaním zákona v praxi za účasti zástupcu Ministerstvu spravodlivosti SR.

PDF  (PDF) ÚMS - závery 186.69 KB
PDF  (PDF) Program seminára 250.79 KB
PDF  (PDF) Problémy a otázky účastníkov 102.99 KB
PDF  (PDF) Stanovisko Únie miest Slovenska k zakonu 546/2010 - január 2011 137.21 KB
PDF  (PDF) Marián Minarovič, Únia miest Slovenska – Dôvody usporiadania a ciele seminára 335.53 KB
PDF  (PDF) Matej Kurian, M.A., Transparency International Slovensko - Výsledky monitoringu zverejňovania zmlúv 313.45 KB
PDF  (PDF) Petr Kacir, HP Slovensko - Digitalny dokument – Ako na to? 1.04 MB
PDF  (PDF) Miroslav Drahos - Multifunkčné zariadenia a scannery Hewlett ‐ Packard 956.35 KB
PDF  (PDF) JUDr. Róbert Dobrovodský, Ministerstvo spravodlivosti SR – Výklad zákona so zameraním na zodpovedanie otázok a problémov účastníkov seminára (otázky budú doručené vopred v rámci registrácie na seminár) 251.17 KB
PDF  (PDF) Ing. Mariana Hurná, ZISS / Ing. Miroslav Drobný, eSlovensko – Štandardy IS verejnej správy, konverzia dokumentov na elektronické 346.62 KB
PDF  (PDF) Ing. Mariana Hurná - Formáty dokumentov pre zverejňovanie na internet - skenovane.pdf 147.41 KB
PDF  (PDF) Ing. Mariana Hurná - Formáty dokumentov pre zverejňovanie na internet - text.pdf 200.68 KB
PDF  (PDF) Ing.arch. Augustín Mrázik - Ing. Ján Domankuš - Postupy a možnosti zverejňovania prostredníctvom Verejného registra eGov-Zmluvy 300.81 KB
PDF  (PDF) Ing. Peter Melichar, Trimel spol. s r.o. – Automatické zverejňovanie zmlúv z agendových a účtovných systémov - prípadová štúdia 590.48 KB
PDF  (PDF) JUDr. Allan Böhm – advokát, Böhm&Partners, Bratislava – Právne aspekty zverejňovania a možné konflikty pri zverejňovaní povinnými osobami 94.64 KB


  •