Partneri:

Zverejňovanie zmlúv, údajov o faktúrach a objednávkach - 14.2.2012

Dňa 14.2.2012 sa v zasadačke úradu Bratislavského samosprávneho kraja konal  pracovný odborný pracovný seminár s názvom Zverejňovanie zmlúv, údajov o faktúrach a objednávkach. Závery, zoznam účastníkov ako i prezentácie k jednotlivým príspevkom sú k dispozícii:

Fotogaléria (videozáznam nájdete nižšie)

Prezentácie a materiály seminára

PDF  (PDF) Program seminára 236 kB
PDF  (PDF) Závery zo seminára 248 kB
PDF  (PDF) Zoznam účastníkov 482 kB
PDF  (PDF) Tlačová správa 184 kB
PDF  (PDF) O t v o r e n i e -  Marián Minarovič, generálny sekretár Únie miest Slovenska 221 kB
PDF  (PDF) Aplikácia povinného zverejňovania zmlúv, údajov o faktúrach a objednávkach v praxi po 1.1.2012 - JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 867 kB
PDF  (PDF)  Praktické predvedenie techniky na skenovnie a spracovanie dokumentov - Hewlett-Packard s.r.o. 2 MB     
PDF  (PDF) Výsledky monitoringu zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr - Matej Kurian, M.A., Transparency International Slovensko 538 kB
PDF  (PDF) Požiadavky na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr, technické a organizačné možnosti ich splnenia - Ján Domankuš, portál Zmluvy.eGov.sk – eGov Systems s.r.o. 913 kB

Videozáznam niektorých prednášok:

  •