Partneri:

Ružinov 22. 4. 2015 - Open Government

Open Government – Otvorené vládnutie

Odborný pracovný seminár


Vzájomná komunikácia a otvorenosť – záruka dôvery občanov a úspešnosti samospráv

V priestoroch miestneho úradu MČ Bratislava Ružinov sa dňa 22. apríla 2015 konal odbornopracovný seminár  " Open Government - Vzájomná komunikácia a otvorenosť- záruka dôvery občanov a úspešnosti samospráv". 

Seminár bol organizovaný mestkou časťou Bratislava - Ružinov a Úniou Miest Slovenska (ÚMS) v spolupráci s eGovSystems, s. r. o., združením eSlovensko a Združením informatikov samospráv Slovenska (ZISS).

Záštitu pod seminárom prevzal JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hl. m. SR Bratislava a prezident Únie miest Slovenska.

Zámerom seminára bola vzájomná informovanosť predstaviteľov samospráv a odborných pracovníkov o poznatkoch a skúsenostiach z implementácie princípov otvoreného vládnutia do činnosti územných samospráv.

Hlavné témy

  • Transparentnosť a zverejňovanie
  • Aktívna občianska participácia
  • Anonymnosť vs. zodpovednosť
  • Mobilné technológie a mGovernment

Program seminára

Zoznam účastníkov

Galéria zo seminára

Seminára sa zúčastnilo 91 registrovaných účastníkov.

Prezentácie, prednášky a materiály

Mária ŽuffováSGI: Otvorený prístup k informáciám: Chcemvediet.sk Prednáška- PDF

Jaroslav Ježek, BSK – eGov Systems s.r.o: Elektronické zastupiteľstvo – efektívnosť pre poslancov a úrad, transparentnosť pre občanov Prednáška- PDF

Dušan Pekár, starosta MČ Bratislava- Ružinov: Otvorenosť samosprávy a nástroje komunikácie s verejnosťou v Ružinove

Martin Dubéci, Využívanie žiadostí o sprístupnenie informácií: Výsledky prieskumu Prednáška- PDF

Mariana Hurná, koordinátorka IT MsÚ Prešov: Prezentovanie prepojených evidencií úradu a priestorových údajov Prednáška- PDF

Jakub Kmeť, SGI: Odkazprestarostu.sk - miesto, kde nájdete riešenia Prednáška- PDF

Richard Szabo, A SMS s.r.o. Prednáška- PDF – Ladislav Benci, eGov Systems s.r.o.: SMS-info – rýchle informovanie občanov prostredníctvom SMS Prednáška PDF

 

  •