Partneri:

Pôvodný portál eGov.sk

Pôvodný portál www.eGov.sk určený pre všeobecnú informovanosť o elektronickej verejnej správe, ktorý je v prevádzke od roku 2008, nájdete na tomto mieste (http://info.egov.sk/).

Portál obsahuje široký záber informácií o eGovernmente všeobecne, v rámci Európskej únie a na Slovensku. Bol vybudovaný a spustený v záujme všeobecnej informovanosti a výmeny informácií o eGovernmente a jeho budovaní na Slovensku pre verejnosť a odbornú komunitu (najmä v rámci územných samospráv) v čase, keď na oficiálnych portáloch prevádzkovaných ústrednými orgánmi nebol dostatok aktuálnych a otvorených informácií o tejto problematike. V súčasnej dobe je táto úloha portálu už zbytočná, avšak obsahuje množstvo prehľadných informácií vytvorených odborníkmi v tejto oblasti, preto ho ponechávame v prevádzke. Informácie z pôvodného portálu budeme postupne aktualizovať a presúvať na tento hlavný portál.

  •