Partneri:

Odborný program - príspevky

Dionýz Hochel, poverený riadením Kancelárie Európskeho parlamentu

Róbert Dobi, Odbor podpory a vnútornej prevádzky mesta Komárno a Patrik Laslop, eGov-Systems s.r.o.

Zuzana Števulová, Liga pre ľudské práva

Martina Tvrdoňová, O.Z. Wellgiving

Miroslava Kuracinová Valová, referát komunikácie Kanc. primátora mesta Trnava

Milan Galanda, Únia miest Slovenska

  •