Partneri:

Konferencie a workshopy

Pripravujeme:

Môj poslanec

Informovanosť a zodpovednosť – základ demokratického fungovania samospráv

Hlavné témy

  • Zastupiteľská demokracia
  • Otvorenosť poslancov a zodpovednosť
  • Komunikácia volič – poslanec medzi voľbami
  • Informovanosť a zodpovednosť občanov
  • Aktívna participácia občanov na samospráve
  • Médiá, ich úloha a zodpovednosť

Viac informácií ...

  •