Partneri:

Konferencie a školenia

Už dlhé roky organizujeme konferencie, pracovné workshopy a školenia pre obce a mestá, týkajúce sa oblasti elektronizácie služieb územných samospráv.

Tieto podujatia sa delia na dva základné druhy:

  • Konferencie a pracovné workshopy, na ktorých je účasť starostov, poslancov a zamestnancov obcí a miest bezplatná a ktorých cieľom je pracovná výmena aktuálnych informácií a priamych skúseností v oblasti elektronizácie
  • Školenia a podpora pri priamom zavádzaní dostupných funkčností Ústreného portálu verejnej správy Slovensko.sk, ako aj iných elektronických služieb a systémov pre obce a mestá. Na poriadaní školení sa podieľajú Regionálne vzdelávacie centrá (RVC) Asociácie vzdelávania samosprávy AVS.

Aktuálne pripravujeme: Môj poslanec - Informovanosť a zodpovednosť – základ demokratického fungovania samospráv

Viac informácií ...

  •