Partneri:

Funkčnosť pre pracovníkov úradu

Funkčnosť pre pracovníkov úradu:

  • správa a aktualizácia pripravovaných zasadnutií a materiálov

Služba umožňuje oprávneným používateľom (starosta, poslanci, prednosta, pracovníci úradu) pripravovať jednotlivé body budúcich zasadnutí zastupiteľstva:

  • názov a predkladateľ,
  • vkladať do nich dokumenty,
  • vkladať uznesenia komisií a rady, ktoré sa ich týkajú,
  • interné poznámky týkajúce sa prípravy a spracovania materiálu

Portál takto predstavuje zdieľaný priestor pre kooperatívnu prípravu a vzájomnú infomovanosť o pripravovaných materiáloch budúcich zasadnutí.

Pred zvolaním zasadnutia potom stačí skontrolovať obsah, prípadne upraviť poradie jednotlivých bodov programu alebo nedostatočne pripravené body presunúť na neskoršie zasadnutie.

Následne stačí potvrdiť program zvolávaného zasadnutia a automaticky ho zverejniť a rozoslať pozvánku.

  •