Partneri:

eGov-Zastupiteľstvo

Služba eGov-Zastupiteľstvo ponúka zverejňovanie najdôležitejších informácií týkajúcich sa štruktúry, činnosti a rozhodnutí orgánov samosprávy obcí a miest.

zastupitelstvo-banner-original
Zastupitelstvo.eGov.sk

Služba umožňuje obciam a mestám , ktoré chcú byť transparentné a dôveryhodné a chcú informovať svojich občanov o svojej činnosti, jednoduchým spôsobom zverejňovať najdôležitejše informácie týkajúce sa štruktúry, činnosti a rozhodnutí orgánov samosprávy .

Občanom umožňuje služba prístup k dôležitým informáciám "na jeden klik" a možnosť prihlásenia sa k odberu pozvánok na zasadnutia zastupiteľstva, prístup k materiálom zasadnutí, ale aj prehľad o účasti a hlasovaní jednotlivých poslancov na zasadnutiach a mnoho ďalších informácií.

Voleným zástupcom samospráv (poslanci a starosta / primátor) ponúka služba možnosť zverejniť svoje kontantné údaje, svoj volebný program a profil, ako aj miesto a hodiny pre stretnutia s občanmi, stránku na Facebook-u, Twitter-i a pod.

Služba eGov-Zastupiteľstvo už obsahuje naplnené mená zvolených starostov a poslancov v posledných komunálnych voľbách, stačí ju začať používať na prípravu a zverejnenie programov a materiálov zasadnutí zastupiteľstva a komisí, ako aj ďalších informácií.

Výhody:

  • Jednoduché a rýchle zverejňovanie informácíí na portáli a oficiálnej webovej stránke obce / mesta
  • Výrazné zníženie pracnosti a nákladov na administratívne práce spojené s prípravou a zverejnením zasadnutí zastupiteľstva a iných informácií
  • Dôveryhodnosť voči občanom a verenosti
  • Bezplatná aktualizácia funkčnosti pri zmenách zákonov
  • Žiadne vstupné náklady, okamžité používanie

Save

  •