Partneri:

eGov-Data

Zverejňovanie údajov z interných agiend a databáz.

Obce, mestá, samosprávy, školy a inštitúcie môžu jednoduchým spôsobom zverejňovať svoje údaje z back-officu - interných agiend.

V zobrazených údajoch sú veľmi jednoducho vyhľadávajú a triedia informácie. Verejnosť tak získava pokročilý nástroj na analázu  zverejnených data-setov.

Príklad - zverejnení dlžníci a neplatiči

Služba eGov-Data slúži na jednoduché zverejňovanie rôznych databáz z agiend interných informačných systémov a back-officu.

Vlastnosti

  • tabuľkové zobrazenie údajov - údaje sú zobrazené v tabuľke s označenými názvami stĺpcov (atribútov), tabuľka je automaticky delená stránky pre pohodlné a prehľadné zobrazenie na webovom sídle
  • triedenie tabuľky - tabuľku je možné jednoducho a rýchlo striediť klikom na znak triedenia (šipku smerom hore / dole) pri názve atribútu (stĺpca), a to aj pri tisícoch obsiahnutých záznamov
  • vyhľadávanie a selekcia v tabuľka - intuitívne zadaním niekoľkých znakov hľadanej hodnoty do príslušného políčka v záhlaví tabuľky
  • aktualizácia on-line alebo off-line
    • on-line - aktualizácia prostredníctvom WebServices, prebieha spravidla raz denne (v noci), na druhý deň sú už zobrazené aktuálne údaje (napr. bez dlžníkov, ktorí v priebehu dňa zaplatili)
    • off-line - jendoduchý upload súboru v tvare CSV
  • tabuľku je možné vložiť do cieľovej web-stránky prostredníctvom funkcie IFRAME

Výhody

  • jednoduché a rýchle spustenie zverejňovania údajov
  • jednoduchá správa a aktualizácia  zverejnených údajov
  • rýchle a prehľadné výbery a triedenia
  • minimálne náklady  na zriadenie a prevádzku
  •