Partneri:

Celoslovenský seminár s rozšíreným obsahom

Vzhľadom na veľký záujem o seminár "Elektronické schránky a ďalšie služby na portáli Slovensko.sk" a naliehavosť jeho obsahu sme organizovali celoslovenský informačný seminár s rozšíreným obsahom v termíne 12. 3. 2014.

Ako prednášajúci sa zúčastnili aj zástupcovia ÚV SR, v zastúpení Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) p. Rastislav Janota, zástupca riaditeľa NASES a p. Roland Takacs, nezávislý konzultant pre eGovernment, ktorí účastníkom poskytli aj najaktuálnejšie informácie o stave zavádzania elektronických schránok, ako aj o ďalších elektronických službách portálu Slovensko.sk, napr. pripravovanej Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET).

Program rozšíreného seminára:

  • Čo prináša nový zákon o eGovernmente
  • Elektronické služby UPVS - Slovensko.sk
  • Elektronické schránky povinných osôb a občanov
  • Elektronické občianske preukazy / eID
  • Ďalšie pripravované elektronické služby na Slovensko.sk
  • Zákonné povinnosti obcí a miest podľa Zákona č. 305/2013 Z.z. a zabezpečenie ich plnenia
  • Praktická ukážka inštalácie a fungovania elektronických schránok
  • Otázky a odpovede (možnosť podať dotaz písomne)
  • Diskusia
  •