Partneri:

MÔJ POSLANEC - apríl 2019

Aktuálne:

 • seminár určený pre poslancov, primátorov, starostov a odborných pracovníkov úradov, ako aj odborníkov z praxe
 • stránka "Môj poslanec" na Facebook-u

MÔJ POSLANEC

odovzdajme si navzájom skúsenosti do nového volebného obdobia

Odborný pracovný seminár

Hlavný organizátor: Únia miest Slovenska

Termín a miesto seminára:

predbežný termín a miesto: apríl 2019, Bratislava

Hlavné témy

 • praktické skúsenosti z výkonu funkcie poslanca a starostu
 • Zastupiteľská demokracia
 • Otvorenosť poslancov a zodpovednosť
 • Komunikácia volič – poslanec medzi voľbami
 • Informovanosť a zodpovednosť občanov
 • Aktívna participácia občanov na samospráve
 • Médiá, ich úloha a zodpovednosť
 • Využitie IKT pri komunikácii obcí a miest  s verejnosťou
 •