Partneri:

MÔJ POSLANEC - 12.4.2019 Bratislava-Devín

Aktuálne:

MÔJ POSLANEC

odovzdajme si navzájom skúsenosti do nového volebného obdobia

Odborný pracovný seminár

Hlavný organizátor: Únia miest Slovenska

pod záštitou:

Podpredsedu Národnej rady SR  Andreja Hrnčiara

Podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  Richarda Rašiho

Vedúceho zastúpenia EK v SR  Ladislava Miku

  • seminár určený pre poslancov, primátorov, starostov a odborných pracovníkov úradov, ako aj odborníkov z praxe
  • účasť na seminári je bezplatná, stačí zaslať kontaktné údaje (meno, email, tel. č.) mailom na adresu seminare@eGov.sk

Program seminára (PDF)

  • Vybrané prezentácieprogramu seminára:
    • Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu

      • Európska únia a dezinformácie
    • Monika Mušutová, Sekcia informačných technológií verejnej správy, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR
      • Efektívnosť, otvorenosť, transparentnosť verzus ochrana osobných údajov
    • Miroslava Kuracinová Valová, referát komunikácie Kancelárie primátora mesta Trnava
      • Efektívna komunikácia s občanmi a transparentnosť verejnej správy na príklade projektu „Odkazprestarostu.sk“

Termín a miesto seminára:

piatok 12. apríl 2019,  Dom kultúry, Nám. Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Devín

Google Maps       GPS: 48.173569, 16.986338          Plud Code: 5XFP+8G Bratislava

Hlavné témy

  • Perspektívy využitia IKT v zastupiteľskej demokracii na Slovensku 
  • Novodobé hrozby pre demokraciu pri využití IKT
  • Nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu a komunikácia s voličmi
  • Otvorenosť poslancov, informovanosť a zodpovednosť občanov
  • Aktívna participácia občanov na samospráve
  • Médiá, ich úloha a zodpovednosť
  • Praktické skúsenosti z výkonu funkcie poslanca a starostu
  •