Partneri:

MÔJ POSLANEC - 12.4.2019 Bratislava-Devín

Aktuálne:

MÔJ POSLANEC

odovzdajme si navzájom skúsenosti do nového volebného obdobia

Odborný pracovný seminár

Hlavný organizátor: Únia miest Slovenska

pod záštitou podpredsedu Národnej rady SR Andreja Hrnčiara a vedúceho delegácie EK v SR Ladislava Mika

Termín a miesto seminára:

termín a miesto: 12. apríl 2019, Bratislava-Devín

Hlavné témy

  • Perspektívy využitia IKT v zastupiteľskej demokracii na Slovensku 
  • Novodobé hrozby pre demokraciu pri využití IKT
  • Nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu a komunikácia s voličmi
  • Otvorenosť poslancov, informovanosť a zodpovednosť občanov
  • Aktívna participácia občanov na samospráve
  • Médiá, ich úloha a zodpovednosť
  • Praktické skúsenosti z výkonu funkcie poslanca a starostu
  •